Skolas moto: “Cilvēks ir kā saule: jo vairāk siltuma izstaro, jo spožāk mirdz!” /V. Spāre/

Skolas misija: “Savā sirdī vienmēr nes Saules staru gaišāko, Tad Tu vienmēr pārvarēsi Dzīves ceļu grūtāko!”

Sekmēt ikviena izglītojamā harmoniskās personības individuālo spēju attīstību.

Skolas vīzija: Mēs visi gribam, lai mainītos mūsu dzīve un arī cilvēki, kas mums tuvumā. Tomēr apkārtējā pasaulē nemainīsies nekas, kamēr negribēsim mainīt sevi”. /Luize Heilija/

Radoša, tradīcijām bagāta, estētiski skaista, droša, atbalstoša, uz sadarbību un piederības izjūtu veidošanu savai izglītības iestādei, pilsētai, novadam, valstij vērsta izglītības iestāde, kurā izglītojamie pozitīvā vidē iegūst mūsdienīgu izglītību.

Skolas vērtības: “Tavas bagātības būs tur, kur būs tava sirds!” /P.Koelju/

Labestība. Mīlestība. Iejūtība. Cieņa. Atbalsts. Fantāzija. Jaunrade.

 

Scroll to Top