Zinību dienas svētki Lejasstrazdu sākumskolā

Kopā ar siltiem rīta saules stariem izglītojamos, viņu vecākus un viesus sagaidīja Zīmulis Zintis!

Ņemot vērā Covid-19 drošības noteikumus, kopīgais Zinību dienas svētku brīdis šogad bija citādāks: tas norisinājās rotaļu laukumā.

Klātesošos uzrunāja skolas direktore, Dobeles pagasta priekšsēdētāja, pateicoties par sadarbību, palīdzību un atbalstu attālinātājās mācībās pavasarī, drošību noteikumu ievērošanu, kā arī novēlot visiem veiksmi, labu veselību, prasmi sadarboties, mācīties prieku, panākumu un jaunu atklājumu bagātu 2020./2021. mācību gadu.

Atskanot skolas zvanam, svētki turpinājās klasēs.

Klases stundas norisinājās mājīgi sirsnīgā atmosfērā. Satikšanas prieks mirdzēja visu klatesošo acīs!

Lai pietiek iedvesmas un pacietības, lai neizsīkst zinātkāre, lai savstarpējā sapratne un darba mīlestība palīdz mums visiem sasniegt plānotās virsotnes!#Satikšanas prieks

Scroll to Top