Skolas simbolika

Skolas himna

Mēs esam ļoti draudzīga skola:

Mēs dejojam, sportojam, mācāmies.

Mums skolā vienmēr jautri iet

Kā atraktīvos pasākumos,

Tā arī sporta sacensībās!

Mēs protam paši darināt jebko!

Mēs vidi uzlabojam paši,

Mēs tā kā čakli rūķi protam

Ne tikai kopt, bet arī stādīt!

Mēs esam mīļa, draudzīga saime,

Kas brīnumam tic un pasaulē raugās!

Skolas vīzija

Mēs visi gribam, lai mainītos mūsu dzīve un arī cilvēki, kas mums tuvumā. Tomēr apkārtējā pasaulē nemainīsies nekas, kamēr negribēsim mainīt sevi”. /Luize Heilija/

Skolas misija

“Savā sirdī vienmēr nes Saules staru gaišāko, Tad Tu vienmēr pārvarēsi Dzīves ceļu grūtāko!”

Sekmēt ikviena izglītojamā harmoniskās personības individuālo spēju attīstību.

 

 

Skolas moto

“Cilvēks ir kā saule: jo vairāk siltuma izstaro, jo spožāk mirdz!” /V. Spāre/

 

 

Skolas vērtības

 “Tavas bagātības būs tur, kur būs tava sirds!” /P.Koelju/

Pasākumi un aktivitātes

Datums

Laiks

Plānotās aktivitātes

Mērķauditorija

Atbildīgais

Decembris

 

Radošie darbi:

 

·         Zīmējumu izstāde “Tīģera gadu sagaidot”,

·         “Ziemassvētku Pasakas pilsēta”,

·         “Logu dekoru veidošana”,

·         “Skolas ziemas brīnumainas pārvērtības!”

PII – 6.kl.,

skolas darbinieki,

 pedagogi

V.Kalniņa,

K.Sedule,

D. Mikalajuna,

M.Keiša

klašu audzinātājas,

interešu pulciņu skolotājas,

 priekšmetu skolotājas

Decembris

 

Mūsu labie darbi:

·         “Ziemassvētku dāvana mīluļiem”,

·         “Putnu ziemas gardumiņš”,

·         “Labā garastāvokļa maratons”,

·         “Sveču darbnīca”

PII – 6.kl.,

skolas darbinieki,

pedagogi

M.Keiša,

V.Zariņa,

D.Mikalajuna,

K.Sedule,

klašu audzinātājas

Līdz 17.12.

 

Vēstules rakstīšana  (LV, ENG, RU) un nosūtīšana

Ziemassvētku vecītim

(starpdisciplinārie uzdevumi)

PII – 6.kl.

D. Mikalajuna

klases audzinātājas,

priekšmetu skolotājas

Līdz 20.12.

 

“Rūķu pasts”: vēstuļu rakstīšana Latvijas valsts mežu dabas parka rūķiem uz “Rūķu sētu”

1.- 6.kl.

K.Sedule,

klašu audzinātājas

Līdz 15.12.

 

Piedalīšanās Dobeles kafejnīcas “Sprīdīši”

zīmējumu izstādē

“Sniegavīru salidojums”

PII – 6.kl.

K.Sedule,

klases audzinātājas, priekšmetu skolotājas

Līdz 15.12.

 

Dalība “Zaļās jostas” organizētajā radošajā konkursā

“Iepakojuma kastes pārvērtības”

PII – 6.kl.

M.Keiša, klases audzinātājas, mācību priekšmetu skolotājas

20.12.

10:00

Tematiskā pēcpusdiena Ziemassvētku eglīte

 “ Salaveča Challenge Time”

Tēma: “Karnevāls”

1. – 6.kl.,

skolas darbinieki,

pedagogi

A.E. Ivaškeviča,

M.Keiša

klases audzinātājas

20.12.

11:30

“Ziemassvētku rūķa valstībā”

PII

M.Keiša

21.12.

09:00

Programmas “Latvijas skolas somas”

 koncertlekcija “Ziemassvētku pasaka”

(starpdisciplinārie uzdevumi)

1.- 6.kl.

M.Keiša, klases audzinātājas, mācību priekšmetu skolotājas

17.12.

09:00

Izglītojošās nodarbības “Paškontrole un emociju vadīšana”,  psihiskā veselība “Ņirgāšanās”

4.-5.kl.

M.Keiša, V.Kalniņa

Scroll to Top