Par skolu

Lejasstrazdu sākumskola ir Dobeles novada domes dibināta izglītības iestāde, kas patstāvīgi organizē un īsteno izglītības procesu, nodrošina izglītojamajiem vispusīgas iespējas apgūt izglītības programmas 1. – 6. klasei ar mērķi sagatavot izglītojamos tālākās izglītības vajadzībām, nodrošinot pozitīvu izglītības vidi, ņemot vērā katra izglītojamā spējas un intereses.

Scroll to Top