Interešu izglītība

Lejasstrazdu sākumskola realizē dažādas interešu izglītības programmas, lai veicinātu izglītojamo talantu attīstību. Interešu izglītības programmu nodarbības notiek pēc iepriekš saskaņota grafika, ievērojot gan izglītojamo noslogojumu un mācību stundu sarakstu, gan pedagogu iespējas, gan transporta grafiku.  to darba plānojums apstiprināts un atrodas redzamā vietā skolā pie informācijas stenda. Izglītojamajiem ir iespējas izkopt savas spējas, talantus, radošo potenciālu, darbojoties daudzveidīgu interešu izglītības  pulciņos.

Interešu izglītības programmas:

  • ansamblis “Strazdulēni”;
  • tautiskas dejas “Dancītis”;
  • datorpulciņš;
  • deju aerobika;
  • pulciņš “ Izzini sevi radošā darbībā”;
  • kokapstrāde;
  • pulciņš “ Kopā jautrāk, drošāk, spilgtāk!”;
  • sporta pulciņš.

Izglītojamie labprāt apmeklē piedāvātās interešu programmas. To izvēli nosaka izglītojamo un vecāku pieprasījums. Šīs ir programmas, kur izglītojamie ar panākumiem prezentē savu skolu  novada kultūras pasākumu aktivitātēs, gan ārpus novada teritorijas. 

 

Diena

Laiks

Pulciņa
nosaukums

Skolotājs

Pirmdiena

8.00- 8.40

Datorikas pulciņš

Ita Jodele

8.00- 8.40

“Krāsu pavēlnieks”

Vineta Kalniņa

14.10- 14.50

Deju aerobika

Katrīna Sedule

Otrdiena

8.00 – 8.40

Tautiskās dejas

 “ Dancītis”

Vilhelmīne Zariņa

15.00- 15.40

“ Kopā jautrāk, drošāk, spilgtāk!”

Marika Keiša

Trešdiena

8.00- 8.40

“Krāsu pavēlnieks”

Vineta Kalniņa

8.00- 8.40

Deju aerobika

Katrīna Sedule

14.10- 14.50

Ekoskola

Katrīna Sedule

14.10- 14.50

Sports un drošība

Vineta Čepule

Ceturtdiena

8.00- 8.40

Ansamblis

 “ Strazdulēni”

Marika Keiša

8.00- 8.40

Tautiskās dejas

 “ Dancītis”

Vilhelmīne Zariņa

15.30

Lego Robotika

Tatjana Koļaņikova

Piektdiena

8.00-8.40

Sports un drošība

Vineta Čepule

8.00- 8.40

Ansamblis

 “ Strazdulēni”

Marika Keiša

Piezīmes:

  • Gadījumā, ja pulciņi notiek vienā laikā, audzēknis var izvēlēties, kuru pulciņu šajā dienā izvēlēsies apmeklēt.
  • Par izmaiņām tiks informēts. 

 

Scroll to Top