Izglītības programmas

ĪSTENOTĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 2022./2023.MĀCĪBU GADĀ

  • Vispārējā pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111)
  • Pamatizglītības pirmā posma (1. -6.klase) programma (programmas kods 11011111).
  • Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.- 6.klase) programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 11015611).
  • Speciālās pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem (programmas kods 11015711).
  • Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 11015811).
  • Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (programmas kods 11015911).

Scroll to Top