Projekti

Gads
Projekta nosaukums
Apraksts
Rezultātis
2008.g.
‘Sporta inventāra iegādes palīdzības programma”
Konkurss rīkots Nacionālās sporta attīstības programmas 2006. – 2012.gadam ietvaros, lai sekmētu veselas, fiziski un garīgi attīstītas personības harmonisku veidošanu, nodrošinātu mācību priekšmeta „Sports” pilnvērtīgu satura realizāciju, kā arī lai nodrošinātu interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības pilnveidošanai nepieciešamā sporta inventāra iegādi.
Tika finansēta sīkā inventāra, lielā inventāra un palīginventāra, kā arī mācību līdzekļu iegāde.
2010.g.
ES “Siltumapgādes efektivitātes paaugstināšanas projekts”
ES “Siltumapgādes efektivitātes paaugstināšanas projekts”
Aktivitātes mērķis ir būtiski paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, samazināt siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās un sekmēt fosilā kurināmā veidu aizvietošanu ar atjaunojamiem kurināmiem.
Logu un durvju montāža, cokola siltināšanā, fasādes siltināšana, jumta siltināšana, veco radiatoru demontāža, ieejas mezgla remonts, asfalta seguma demontāža un nomaiņa, bruģēšana.
no 2011.g.
Lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”
Programmas mērķis ir veicināt lasītprasmi un interesi par grāmatām, vienot lasītājus un rosināt diskusijas par grāmatām, sekmēt augstvērtīgas oriģinālliteratūras izplatību.
Katrai vecuma grupai ieteiktās grāmatas lasa un vērtē bērni un jaunieši. Rādot priekšzīmi bērniem, par žūrijas ekspertiem ir kļuvuši daudzi vecāki, vecvecāki un skolotāji.
no 2013.g.
Zemkopības ministrijas īstenotā Eiropas Komisijas atbalsta programma „Augļi skolai”
Programmas mērķi ir sniegt ieguldījumu veselīga uztura paradumu veidošanā, veicināt svaigu produktu patēriņu, izglītot bērnus un viņu ģimenes locekļus par veselīga uztura un dzīvesveida nozīmi, par lauksaimniecisko ražošanu un ar to saistītiem aspektiem, vides aizsardzību u. tml.
Skolu apgādes programmas ietvaros pirmsskolu un 1.-6. klases izglītojamie 3 reizes nedēļā saņem bezmaksas ābolus un piena porciju.
no 2016.g.
Zemkopības ministrijas īstenotā Eiropas Komisijas programmās „Skolas piens”
Programmas mērķi ir sniegt ieguldījumu veselīga uztura paradumu veidošanā, veicināt svaigu produktu patēriņu, izglītot bērnus un viņu ģimenes locekļus par veselīga uztura un dzīvesveida nozīmi, par lauksaimniecisko ražošanu un ar to saistītiem aspektiem, vides aizsardzību u. tml.
Vienas porcijas lielums ir vismaz 100 grami augļu vai dārzeņu un 150 ml – 250 ml piena.
no 2014.g.
Starptautiskais bērnu mākslas konkurss “LIDICE”
Sekmēt bērnu un jauniešu kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratību.
Iegūti atzinības un pateicības raksti.
no 2013.g.
“Olimpiskā diena”
Olimpiskā diena ir vienīgais vispasaules pasākums, ko ik gadus organizē Olimpiskā kustība. Lielākā daļa nacionālo Olimpisko komiteju piecos kontinentos izmanto šo iespēju, lai cilvēkos vairotu Olimpiskās vērtības – izcilību, draudzību, cieņu. Katram gadam izvēlēts savs moto, kas iepazīstina ar olimpiskām vērtībām, popularizē veselīgu dzīvesveidu, kā arī sporta veidus.
Dalība skolas. Dobeles izglītības pārvaldes organizētajā Olimpiskās dienas aktivitātēs. Iegūti sertifikāti par piedalīšanos, kā arī kausi (2013, 2016, 2018).
2015.g.
ES “Katlu mājas vienkāršots rekonstrukcijas projekts”
Papildu jauna katla iebūve ar koka skaidu granulu kurināmo ar siltuma nominālo jaudu Q=130kW. Katls ir paredzēts ar kustīgiem čugun ārdiem, ar automātisku tā darbības procesu.
Vienkāršoti rekonstruēts esošās katlu mājas iekārtu plānojums, iebūvēts katlu telpā, papildus esošajam katlam, ūdenssildāmo katlu ar koka skaidu granulu kurināmo.
2016.-2019.g.
Piedalīšanās kustību festivālā „Jaunpils”
Festivāls tiek rīkots ar mērķi atbalstīt bērnu un jauniešu nepieciešamību apliecināt sevi dejā, popularizēt videi draudzīgas aktivitātes un veselīgu dzīvesveidu, aktīvi atpūsties, iegūt jaunus draugus un gūt piedalīšanās prieku. Paralēli priekšnesumiem bija iespēja apmeklēt festivāla izklaidējošo programmu, kurā tika piedāvāta brīvā skatuve, radošās darbnīcas, vides izglītības spēles un konkursi kopā ar SIA „Zaļā josta”, fotografēšanās kopā ar lielajām lellēm kā arī festivāla sponsoru balvas
Dalībnieki festivālā piedalījās vienā no četrām vecuma grupām: 1.– 4.klašu grupā; 5.– 9. klašu grupā un mūžam jaunie. 2016.g. – 4 priekšnesumi, 2017.g. – 3 priekšnesumi, 2018.g. – 3 priekšnesumi,
no 2017.g.
Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2. 2/16/I/001 2.posmi: 1. 2017. – 2019.g. 2. 2019. - 2021.g.
1. Radošu nodarbību cikla „Izzini pasauli pats!” mērķis: ar dažādu aktivitāšu palīdzību turpināt ieinteresēt skolēnus izzināt pasauli, radot interesi mācīties un darboties, pilnveidot socializēšanās un sadarbības prasmes.
Projekta ietvaros tika izveidots radošu nodarbību cikls “Izzini pasauli pats!”.
no 2018.g.
Programma “Latvijas skolas soma”
Mērķis - nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt norises, kas dod iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norises (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas, un kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu.
Dobeles novadpētniecības muzeja apmeklējums,t.i.: 1. muzeja ekspozīcijas „Reiz Dobelē...” iepazīšana; 2. grāmatas „Teikas par Dobeles pili” A. Bulmeres ilustrāciju izstādes apskate; 3. darbošanās kultūrizglītojošajā un radošajā darbnīcā „Ziemassvētku latviešu sētā”.
no 2018.g.
“Zaļās jostas” rīkotajā izlietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”
Izlietoto bateriju vākšanas konkurss izglītības iestādēm, ar kuras palīdzību “Zaļā josta” īsteno videi kaitīgu preču reģenerāciju Latvijā. Konkurss ik gadu apvieno bērnus un jauniešus, palīdzot visiem piedalīties tīras Latvijas vides veidošanā un vērtīgu resursu taupīšanā. Konkursa laikā izglītojamie mācās izprast izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi, iepazīst bateriju pārstrādes gaitu un savām acīm ierauga, cik daudz šo videi kaitīgo atkritumu katrs no mums ik gadu rada.
Tiek vākti un pārstrādei nodoti tikai izlietotas baterijas un akumulatorus, kas vairs nav derīgi lietošanā.  Dalība „Zaļā Josta” vides kampaņas “Tīrai Latvijai!” noslēguma svētkos, lielākajā meža izziņas pasākuma “Latvijas Meža dienas 2019” ietvaros.
no 2019.g.
Dalība Eiropas skolu sporta dienā /ESSD/
Ar Eiropas Komisijas atbalstu “Erasmus+” programmas ietvaros un sadarbībā ar daudziem partneriem LATVIJAS SPORTA SKOLU FEDERĀCIJA noorganizē sporta dienu, par pamatu izmantojot Ungārijas modeli, paplašinot savu darbību Eiropā, un, sasaistot to ar Eiropas Sporta nedēļu.
Iegūti sertifikāti par piedalīšanos. Aktīva dzīves veida popularizēšana.
Scroll to Top