Skolas avīze “Spogulītis”

Spogulīt, spogulīt! Saki mums tā: kura skola ir vismīļākā? Tas teica: “Nav nozīmes meklēt, lūk, šeit ir tā!..

Scroll to Top