Skolas simbolika

Skolas himna

Mēs esam ļoti draudzīga skola:

Mēs dejojam, sportojam, mācāmies.

Mums skolā vienmēr jautri iet

Kā atraktīvos pasākumos,

Tā arī sporta sacensībās!

Mēs protam paši darināt jebko!

Mēs vidi uzlabojam paši,

Mēs tā kā čakli rūķi protam

Ne tikai kopt, bet arī stādīt!

Mēs esam mīļa, draudzīga saime,

Kas brīnumam tic un pasaulē raugās!

Skolas vīzija

Mēs visi gribam, lai mainītos mūsu dzīve un arī cilvēki, kas mums tuvumā. Tomēr apkārtējā pasaulē nemainīsies nekas, kamēr negribēsim mainīt sevi”. /Luize Heilija/

Skolas misija

“Savā sirdī vienmēr nes Saules staru gaišāko, Tad Tu vienmēr pārvarēsi Dzīves ceļu grūtāko!”

Sekmēt ikviena izglītojamā harmoniskās personības individuālo spēju attīstību.

 

 

Skolas moto

“Cilvēks ir kā saule: jo vairāk siltuma izstaro, jo spožāk mirdz!” /V. Spāre/

 

 

Skolas vērtības

 “Tavas bagātības būs tur, kur būs tava sirds!” /P.Koelju/

Scroll to Top