Skolas tradīcijas

Skolas tradīcijas

Skolas Tradicijas

Lejasstrazdu sākumskolas mācību un audzināšanas darba tradīcijas:

 • Zinību diena;
 • mācību vizītes;
 • Olimpiskā diena;
 • drošības dienas;
 • radošu darbu izstādes;
 • tematiskās pēcpusdienas;
 • septembris – Dzejas mēnesis;
 • Miķeļdienas pēcpusdiena un tirdziņš;
 • Skolotāju diena;
 • Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums;
 • skolas Ziemassvētku sarīkojums;
 • klašu Ziemassvētku eglītes;
 • Barikāžu aizstāvju atceres diena;
 • sporta dienas;
 • Tūrisma diena.

 

Scroll to Top