Skolas vēsture

 

Skolas pirmsākumi meklējami 1948. gadā, ar Jelgavas apriņķa izpildu komitejas lēmumu Nr. 1620   tika izveidota Lejasstrazdu  skola. Jauno skolas ēku uzcēla 1968. gadā. No 1996. gada skolā tika atvērtas klases ar latviešu mācību valodu, jo šajā laikā skolas mikrorajonā darbību sāka bērnunams „Lejasstrazdi”.

 

No 2002.gada skolas telpās strādā medpunkts.

No 2003.gada skolas telpās strādā pagasta informatīvais centrs.

2005.gadā atvērta pirmsskolas izglītības grupa „Rūķīši”.

 

No 2010.gada skolas ēkā atrodas arī Dobeles pagasta pārvalde un sociālais dienests.

   Sakarā ar Dobeles novada domes lēmumu Nr.46/2 no 27.02.2014. ”Par Dobeles novada izglītības iestāžu likvidāciju un reorganizāciju” ar 2014.gada 31.augustu reorganizēja Lejasstrazdu pamatskolu par  Lejasstrazdu sākumskolu.

 

Lejasstrazdu sākumskola atrodas lauku sociāli ekonomiskajā vidē, tā veic ne tikai izglītības iestādes, bet daļēji arī kultūras, sporta un informācijas centra funkcijas. Skolas telpas atbilst izglītības iestādes higiēnas prasībām. Skolas uzturēšanu kārtībā nodrošina 12 tehniskie darbinieki.

 

Vecāki ir apmierināti ar iespēju bērniem obligāto pamatizglītību iegūt pēc iespējas tuvāk dzīves vietai. Skolas padomē darbojas 9 pārstāvji.

 

Scroll to Top